Przygotowuje się średni koszyk ucznia

W ciągu roku szkolnego średni koszyk ucznia, którego metodykę obliczania zatwierdził rząd, wyniesie 1555 litów.

Do tej sumy wchodzą pieniądze na wynagrodzenia dla nauczycieli, podnoszenie ich kwalifikacji, na podręczniki oraz środki nauczania.

Z kolei, samorządy powinny przydzielać środki na utrzymanie budynków i personelu obsługującego, przewozy uczniów.

Ten koszyk ucznia będzie się zmieniał zależnie od typu szkoły, czy znajduje się w mieście lub na wsi, jak też od innych wskaźników.

W 2002 roku środki na koszyk ucznia mają być przydzielane samorządom z budżetu państwowego sposobem specjalnych dotacji.

Zasada - "pieniądze w ślad za uczniem" - ma wejść w życie od początku przyszłego roku.

Taki tryb finansowania szkół powinien zagwarantować jednakowe możliwości finansowania z budżetu państwowego i budżetów samorządowych niepaństwowych i państwowych placówek oświatowych.

("Lietuvos rytas" z 1506 2001 r.)

NG 25 (514)