Beata Garnytë

Odsłonięcie tablicy ku czci J. I. Kraszewskiego

W dniu 20 czerwca br. na elewacji domu przy ul. Zamkowej 24 w Wilnie, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy, upamiętniającej wybitnego polskiego pisarza, historyka i wydawcy Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Św. Ducha odprawioną przez księdza proboszcza Mirosława Grabowskiego, po czym miłośnicy twórczości Kraszewskiego i Wilna zgromadzili się przy hotelu "Narutis".

Doczekaliśmy się - tak z ulgą stwierdzili zapewne wszyscy ci, którzy z niecierpliwością oczekiwali na to doniosłe wydarzenie, które z tych lub innych powodów było kilkakrotnie odkładane. Doczekaliśmy się za sprawą zapaleńców, pracujących w Fundacji Kultury Polskiej im. Józefa Montwiłła z Henrykiem Sosnowskim na czele - głównym inspiratorem i wykonawcą tego projektu, za sprawą warszawskiego Kredyt Banku - fundatora tablicy, za sprawą rzeźbiarza Andrzeja Zubkowa, który tablicę tę zaprojektował, za sprawą wielu innych ludzi, którzy wspierali to dzieło, a którym w tym dniu prezes Fundacji Henryk Sosnowski nie szczędził słów podziękowań.

Rozpoczynając uroczystość ku czci Kraszewskiego, Henryk Sosnowski przypomniał lata, które pisarz spędził w Wilnie. To właśnie tu rozpoczął on naukę na Uniwersytecie, tu zastał go wybuch powstania, tu też został aresztowany i jedynie dzięki staraniom rodziny i wszechstronnemu talentowi uniknął kary (służby w jednym z pułków kaukaskiego korpusu). W marcu 1832 r. ułaskawił go gubernator wileński książę Dołhorukow. W domu przy ulicy Zamkowej, w budynku należącym niegdyś do Orłowskiej, Kraszewski mieszkał w latach 1832 - 1835.

Po krótkim rysie historycznym, nastąpił ten najbardziej oczekiwany moment - odsłonięcie tablicy pamiątkowej, po czym proboszcz parafii św. Ducha Mirosław Grabowski poświęcił tablicę. Uroczystość zakończyła część artystyczna - swym śpiewem zauroczyła przybyłych "Lira" z Landwarowa, kierowana przez niestrudzonego Władysława Korkucia.

Na zdjęciu: tablica upamiętniająca J. I. Kraszewskiego; migawka z odsłonięcia tablicy

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 25 (514)