Wileńska perełka
Może być lepiej

Przy wejściu na podwórze M. Sarbiewskiego w Uniwersytecie Wileńskim, z myślą o najbardziej licznych grupach turystycznych z Polski, zwiedzających mury tej ponad czterechsetletniej uczelni, nareszcie ukazała się krótka informacja i w języku polskim. Szkoda tylko, że jak na uczelnię, która w historii kultury polskiej zajmuje tak znaczące miejsce, błędów jest trochę za dużo. (rk)

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 25 (514)