Powiedzieli...

Vytautas Szustauskas, poseł na Sejm RL:

"Na Litwie porządek zapanuje tylko wtedy, gdy zaterkoczą kałasznikowy"

Alma Adamkienë, małżonka prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa. Podczas jej pobytu w Chicago prezydent był dwukrotnie operowany:

"Wygląda no to,że jednego jego zostawić nie mogę: albo muszę wieźć ze sobą, albo powinnam siedzieć w domu i doglądać. Ponieważ, dopóki jestem w domu - porządek, jak zostawię - chory"

NG 25 (514)