Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Marius VAUPŠAS,

dyrektor "Lukrecijos reklama" Na II międzynarodowym festiwalu reklamy "Golden Hammer 2001" w Rydze, agencja zdobyła "Złoty Młotek" za kampanię reklamową piwa "Ragutis" w 2000 r. "Niech przemawia piwo".
Algimantas BREIKŠTAS,

dyrektor generalny "Kraitenë" Spółka, która sprowadziła z Norwegii 500 kg produktówłososiowych, będzie musiała je zutylizować, ponieważ są one zakażone niebezpiecznymi drobnoustrojami - zarazkami listeriozy i nie nadają się do spożycia.

Artűras PAULAUSKAS,

przewodniczący Sejmu, 14 czerwca, podczas obchodów 60 rocznicy deportacji w 1941 roku, przy swym domu na przedmieściu Wilna, znowu nie wywiesił flagi. Prócz tego, przewodniczący Sejmu do Czech leciał specjalnym wojskowym samolotem sił powietrznych. O jego upodobaniu dożycia na szeroką stopę przypominają historie niezgodnego z prawem ogrodzenia działki, jak też premie, gdy był prokuratorem.

Wiktor USPASKICH,

poseł na Sejm, socjalliberał, ma trudności w biznesie. Sąd Najwyższy podjął postanowienie w sprawie nałożenia aresztu na majątek spółki "Krekenavos agrofirma". Bankowi "Űkio bankas" W. Uspaskich jest dłużny 6 mln litów. Poza tym, swym zainteresowaniem, aby za pół darmo nabyć akcje "Lietuvos dujos" W. Uspaskich przyczynił się do rozpadu liberalnej koalicji.

("Veidas", nr 25 z 2001 r.)NG 25 (514)