Algirdas Brazauskas premierem 12 rządu

3 lipca Sejm RL zatwierdził byłego prezydenta Litwy, lidera Socjaldemokratycznej Partii Litwy na stanowisko przewodniczącego Rady Ministrów RL. Na kandydaturę 68 letniego polityka w otwartym głosowaniu głosowało 84 posłów, przeciwko było 45, a 3 parlamentarzystów wstrzymało się.

Zgodnie z Konstytucją Litwy, nowy premier powinien w ciągu 15 dni przedstawić Sejmowi nowy rząd i jego program. Przewiduje się, że proces formowania rządu potrwa do 13 lipca. Inf. Wł.

NG 26 (515)