Eglë DIGRYTË

Droga do domu polityka - obiektem
szczególnej wagi

Rząd nie poskąpił pół miliona litów na wyasfaltowanie drogi żwirowej, prowadzącej do posiadłości przewodniczącego parlamentu

Mieszkający w wileńskiej dzielnicy Taranda przewodniczący parlamentu Artűras Paulauskasč niebawem do domu będzie mógł dojechać drogą asfaltową. Asfaltowanie rozpoczęto na prośbę mieszkańców jednej z ulic w tej dzielnicy i będzie kontynuowane za środki z Funduszu Drogowego, przeznaczone na szczególnie ważne obiekty.

Rząd przydzielił na to 500 tys. litów, właśnie tyle, ile w budżecie miasta przewidziano na porządkowanie wszystkich ulic miejskich.

Obiekt szczególnej wagi

Wspomniane 500 tys. litów przeznaczono na wyasfaltowanie ulic Tarandës i Putiniškiř w dzielnicy Taranda. Na prośbę samorządu stołecznego projekt tej uchwały w ciągu kilku dni przygotowała Dyrekcja Dróg Samochodowych Litwy.

Pieniądze przydzielono ze środków Funduszu Drogowego na szczególnie ważne obiekty.

("Respublika" z 23 czerwca 2001 r.)

NG 26 (515)