Wiadomości gospodarcze

* W maju całe zadłużenie państwa zmniejszyło się o 162,9 mln litów i w końcu miesiąca wynosiło 13 mld 111 mln litów. Na obniżenie zadłużenia wpłynęły wahania kursów walut. Na dzień 31 maja zadłużenie wyniosło 27,98 proc. planowanego na rok bieżący produktu krajowego brutto (46,860 mld litów). Bezpośrednie zadłużenie zagraniczne w ciągu miesiąca zmalało o blisko 256,8 mln litów i w końcu maja wynosiło 8 mld 39 mln litów.

* Wskaźnik zaufania dla przemysłu (WZP) w maju na Litwie bardzo się obniżył - od minus 1 w kwietniu do minus 8 w maju. W marcu WZP, ilustrujący tendencje przedsiębiorczości w kraju, po raz pierwszy po 7 latach przerwy znowu był dodatni i wyniósł 2. Na spadek WZP wpłynęło prognozowane przez kierowników przedsiębiorstw zmniejszenie objętości produkcji.

* W ciągu 5 miesięcy br. turystyka wiejska przyciągnęła 15,4 tys. wczasowiczów - o 40 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (11 tys.). Na Litwie największym popytem cieszą się pojedyncze obejścia, położone nad zbiornikami wodnymi.

* W Wilnie zaczyna działać oficjalne przedstawicielstwo samochodów japońskich "JMA Centras". Nadano mu wyłączne prawo przedstawiciela najsłynniejszych japońskich producentów samochodów "Subaru" i "Isuzu" na Litwie oraz prawo partnera handlowego japońskich producentów samochodów "Daihatsu" i "Suzuki" na Litwie.

* Druga co do wielkości w Niemczech grupa towarzystw ubezpieczeniowych "Ergo", kontrolująca na Litwie przedsiębiorstwo "Drauda", zamierza inwestować w konkurencyjną spółkę - "Preventa". "Ergo" ma za 9,2 mln litów nabyć nową emisję akcji "Preventy".

("Veidas", nr 26 z 2001 r.)

NG 26 (515)