Wszyscy będą musieli
ubezpieczyć swe samochody

Od 1 marca 2002 r. na Litwie ma być wprowadzone obowiązkowe ubezpieczenie środków transportowych od odpowiedzialności cywilnej.

14 czerwca br. w Sejmie została przyjęta ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej właścicieli i zarządców środków transportowych.

Bazową składkę ubezpieczeniową, na którą muszą się orientować zakłady ubezpieczeniowe, przewidziano dla samochodów osobowych i mikrobusów w wysokości 220 litów, dla samochodów ciężarowych - 375 litów, dla traktorów i innych samobieżnych maszyn, jak też motocykli i skuterów - 80 litów, dla trolejbusów i autobusów - 350 litów oraz przyczep do samochodów osobowych i ciężarowych - odpowiednio - 40 i 100 litów.

("Lietuvos rytas" z 15 czerwca 2001 r.)

NG 26 (515)