Jovita JARUTIENË

Władze wspomagają również
właścicieli dwóch domów

W miejscowości wczasowej samorządu, przeznaczonej dla biednych, odpoczywają zamożni wilnianie

Do biedaków pomoc nie dociera

Władze miasta Wilna trwonią środki, pokrywając wydatki wcale nie biednych wilnian za wypoczynek w domach letniskowych w Wołokumpiach.

W przeznaczonych dla wspieranych socjalnie mieszkańców domach wczasowych przy Szosie Niemenczyńskiej, przebywają nie biedni, ale zamożni wilnianie.

Spośród 24 mieszkańców, którzy wynajęli domy letniskowe u samorządu po 1,25 Lt za dobę, aż 19 należy do bogatych, mających po 2 domy, otrzymujących wynagrodzenie w wysokości 3 tys. litów i wcale nie uważających się za biednych. Określenie wspierani socjalnie zabrzmiało dla nich jak największa obraza.

Na pytanie, jak zamożni wilnianie mogli wynająć domy letniskowe, przeznaczone biednym, odpowiedź była krótka i jasna: "Nam zaproponowano".

("Lietuvos rytas" z 22 czerwca 2001 r.)

NG 26 (515)