Dziękujemy za uwagi

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych - organizator XIII Turystycznego Zlotu Polaków na Litwie - za pośrednictwem tygodnika "Nasza Gazeta" pragnie serdecznie podziękować Panu Robertowi Ziembińskiemu, członkowi Korporacji Akademickiej "Sarmatia" za zawarte w Liście do Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, zmodyfikowanym do formy artykułu lub "Korespondencji od czytelnika" do gazet polskich na Litwie zatytułowanym "Pierwsze zloty za płoty" ("Nasza Gazeta", nr 26 (515), 5-11 lipca 2001 r.) cenne uwagi na temat organizacji zlotu. Informujemy, że przyjęliśmy te uwagi do wiadomości. Jednocześnie zapraszamy czytelników "Naszej Gazety" do nadsyłania swoich opinii na temat zlotu (zlotów).

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych

NG 27 (516)