Tydzień w skrócie

Program

Nowo mianowany premier rządu RL A. Brazauskas w poniedziałek 9 lipca przedstawił Sejmowi RL program swego rządu. Lewicowy rząd ma zamiar kontynuować prace w dziele integracji naszego kraju z UE i NATO. Natomiast znacznie skromniej w porównaniu z przedwyborczym programem socjaldemokratów wypadł w programie rządu blok socjalny.

Dywersja

W piątek 6 lipca na obrzeżach Kowna wykoleił się ostatni wagon pociągu pasażerskiego Wilno - Ryga. Nikt z pasażerów na szczęście nie ucierpiał. Powodem awarii były rozebrane, jak dotąd przez nieznanych sprawców, tory kolejowe. Funkcjonariusze Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego uważają, że była to zawczasu splanowana dywersja, celem której był tranzytowy pociąg Moskwa - Kaliningrad. Uważa się, że tego aktu terrorystycznego mogli dokonać przeciwnicy powrotu do władzy sił lewicowych.

Granica

Prezydent Litwy V. Adamkus odwiedził jednostki policji granicznej, strzegące odcinek granicy litewsko - białoruskiej, niedaleko Oran. Głowie państwa zaprezentowano najnowszy mobilny system z promieniowaniem podczerwonym dla kontroli granicy. Zdaniem fachowców nowy sprzęt znacznie powiększy wykrywalność osób nielegalnie przekraczających granicę.

Bezrobocie

Na Litwie już od trzech miesięcy nieznacznie spada poziom bezrobocia. W czerwcu bezrobocie zmniejszyło się o 0,2 proc. i wynosi obecnie 12,1 proc.

NG 27 (516)