Nagroda znalazła bohaterów
Ordery za żelazną konsekwencję

Kapituła orderów "Kartoflany Blin na Pierś" i "Głąb Kapusty do Ręki" postanowiła nagrodzić redakcję tygodnika "Draugystë", "Przyjaźń" orderem "Kartoflany Blin na Pierś" z prawem zamieszczania jego awersu na tytułowej stronie w winiecie nazwy pisma. W uzasadnieniu przyznania tak zaszczytnej nagrody czytamy, iż zostanie ona wręczona za stanowczą konsekwencję dotyczącą oceny zjawiska łączenia się Europy we wspólną Unię Europejską.

O ile jeszcze w maju br. na łamach tego pisma mogliśmy wyczytać, iż Unia Europejska jest to ..."system pozbawiony: primo, elementów duchowych, secundo, wspólnych celów ideowo - politycznych i tertio, wspólnej polityki socjalnej; nie respektujący ani narodu, ani religii, ani cywilizacji i oddający się w służbę posiadaczy kapitału(...).Biada Europie, biada także Polsce, jeśli na czas nie zrozumiemy, dokąd nas prowadzą i jeśli nie odpowiemy należycie na gwałt na zdrowym rozsądku...", to już po niespełna miesiącu na łamach tegoż tygodnika dowiadujemy się w ramach promocji Unii Europejskiej za środki programu UE Wspierania Małych Projektów, że przystąpienie do tej instytucji jest dobrym interesem.

Orderem "Głąb Kapusty do Ręki" z tego samego powodu zostali nagrodzeni: właściciel pisma poseł W. Tomaszewski i redaktor Cz. Paczkowska. Gratulujemy.

Kapituła orderów oczekuje na propozycje kolejnych kandydatów do zaszczytnej nagrody.

NG 27 (516)