Wydawnictwo "Czas" rozpoczęło działalność
"Życie i spuścizna Jana Obsta"

W minioną sobotę 7 lipca br., kilkadziesiąt osób z Litwy, Polski i Stanów Zjednoczonych były świadkami niecodziennego wydarzenia, które miało miejsce w redakcji "Naszej Gazety", gdzie uroczyście rozpoczęło swą działalność wydawnictwo "Czas", prezentując zebranym znajdującą się w druku książkę autorstwa Liliany Narkowicz "Życie i spuścizna Jana Obsta".

Droga, która doprowadziła do rozpoczęcia działalności wydawniczej w postaci pierwszej książki, wymagała sporo czasu i wysiłku zespołu redakcji "Nasza Gazeta" i współpracujących z pismem autorów i przyjaciół tygodnika. Sama idea potrzeby powołania takiego wydawnictwa została zawarta w publikacji z roku 1999 autorstwa Michała Wędziagolskiego pt. "Jaworowska Atlantyda", z której jednoznacznie wynikała potrzeba poznania własnej lokalnej historii, zasłużonych dla Ziemi Wileńskiej ludzi, sięgnięcia do "głębszych i czystszych źródeł". Ta idea rozpoczęła swoje życie poprzez rozpoczęcie wydawania w lutym 2000 roku specjalnego magazynu "Czas". Natomiast 5 kwietnia br. została zarejestrowana spółka wydawnicza "Czas", która swą działalność rozpoczęła właśnie od wydania książki poświęconej Janowi Konradowi Obstowi, jako dowód wdzięczności za Jego zasługi wobec Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Na wydanie tej książki złożył się żmudny trud poszukiwań autorki publikacji Liliany Narkowicz, ale też np. Juliana Bezganowicza z Dziekaniszek, który przechował pamiętniki Jana Obsta i wielu innych życzliwych osób, które podzieliły się wspomnieniami, użyczyły zdjęć, wskazały osoby i tematy, mogące pomóc przy wydaniu książki. O powyższym, a także planach na przyszłość wydawnictwa "Czas" opowiedział zebranym redaktor wydania Ryszard Maciejkianiec.

Autorka publikacji Liliana Narkowicz przedstawiła zebranym wydaną książkę oraz sylwetkę Jana Konrada Obsta, mówiła o planach dalszych poszukiwań, dotyczących dorobku bohatera książki i potrzebie upamiętnienia Jego zasług. Obecni podzielili się swoimi spostrzeżeniami, dotyczącymi przedstawionej książki, dorobku pisarskiego Liliany Narkowicz, ze szczególnym wzruszeniem wysłuchali nagrania Eugenii Pietrowej, której stan zdrowia nie pozwolił wziąć udziału w spotkaniu, a która mieszkała przed Obstami w majątku rubieńskim i osobiście znała rodzinę Obstów.

Pozdrowienia, życzliwe słowa i kwiaty złożone na ręce autorki Liliany Narkowicz na pewno będą dobrym początkiem solidnego dokumentowania naszej historii, stwarzając kolejną szansę dla piszących osób udostępnienia dla społeczeństwa swego pisarskiego dorobku.

Dodatkowym atutem książki jest jej wyjątkowo pieczołowite opracowanie graficzne, którego dokonał nasz przyjaciel ze Szwecji Michał Bieniasz.

Książka w najbliższych dniach ukaże się w księgarniach i redakcji "NG". Wydawnictwo przewidziało, że z ceny czterech litów, jeden lit zostanie przekazany na ustawienie pomnika w miejscu pochówku Jana Konrada Obsta na Jurzdyce koło Rubna. Inf. wł.

Na zdjęciu: autorka pierwszej książki wydawnictwa ?Czas? Liliana Narkowicz.

Fot. Antonina Połtawiec

NG 27 (516)