Projektowi towarzyszy sporo zastrzeżeń

Zarząd Sejmu powołał grupę roboczą do opracowania projektu ustawy o opłacie abonamentowej za radio i telewizję. Członkom grupy roboczej za przygotowanie projektu z budżetu kancelarii Sejmu przydzieli się 7,74 tys. litów.

Jednakże dotychczas nie jest jeszcze jasne, czy wprowadzenie opłaty abonamentowej zostanie wpisane do przygotowywanego obecnie programu rządu. Zastrzeżenia co do wprowadzenia tej opłaty w tym tygodniu wyraził również desygnowany na premiera Algirdas Brazauskas.

Algirdas Brazauskas powiedział, że w zasadzie jest za wprowadzeniem takiej opłaty, jednakże wiele wątpliwości budzi u niego mechanizm jej ściągania.

Przewodniczącym utworzonej przez zarząd grupy został członek frakcji koalicji socjaldemokratycznej Aloyzas Sakalas. Powiedział on, że, jak na razie, nie ma zdania co do potrzeby ustawy o opłacie abonamentowej.

Dyrektor generalny Litewskiego Radia i Telewizji Valentinas Milaknis poprzednio wzywał Sejm do zaakceptowania wprowadzenia opłaty abonamentowej, zapewniłoby to bowiem najlepiej niezależność i stabilność finansową LRT.

("Lietuvos rytas" z 5 07 2001 r.)

NG 27 (516)