Kto szybciej do Unii Europejskiej

(Zamknięto negocjacyjne rozdziały z 29)

Cypr23
Węgry23
Słowenia20
Czechy19
Estonia19
Litwa17
Słowacja17
Polska16
Łotwa15

Cypr, Węgry, Słowenia i Estonia są prawie pewne, że jako pierwsze trafią do Unii. Litwa już kończy rozmowy w sprawie jednego z najtrudniejszych rozdziałów - dotyczącego środowiska. Spodziewane jest również rozpoczęcie negocjacji w sprawie ostatniego, jeszcze nie otwartego rozdziału - o współpracy w dziedzinach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. "Spodziewamy się, że również nadal utrzymamy stosunkowo wysokie tempo rozmów i prac przygotowawczych, starając się trafić do najlepiej przygotowanej grupy kandydatów" - wyraża jeszcze nadzieję główny euronegocjator Petras Auštrevičius.

("Veidas", nr 26 z 2001 r.)

NG 27 (516)