Nr 28 (517) 19 - 25 lipca

XI Warmińska Pielgrzymka Piesza
Z modlitwą do Ostrej Bramy


W numerze: