Wakacje w Polsce

W poniedziałek w godzinach popołudniowych z dwutygodniowych kolonii w Polsce wróciły liczne grupy dzieci, o wyjeździe których wcześniej informowaliśmy Czytelników. Wrócili pełni wrażeń, zdrowi i bogatsi o głębszą wiedzę o Polsce i nowych przyjaciół.

Wróciła również 38 osobowa grupa pod kierownictwem Janiny Sławińskiej i Olgi Kodzis, która odpoczywała w pałacyku Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Szczecinie, gdzie dyrektor Roma Kozłowska, zast. dyrektora Anna Poplik, grono wychowawców oraz zespół medyczny w składzie pań Doroty, Ewy i Anny serdecznie zadbali, aby pobyt naszych dzieci był nadzwyczaj treściwy, zdrowy i sytny.

Pobyt nad morzem, kąpiele w jeziorze i w unikalnym basenie ''Łaguna", zwiedzanie historycznych miejsc Szczecina i okolic, różnorodne zabawy, konkursy, turnieje złożyły się na to,że czas minął niepostrzeżenie i nadzwyczaj ciekawie, za co wyżej wymienionym osobom, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej, RP, jako organizatorowi wszystkich kolonii dla polskich dzieci spoza Polski, rodzice i dzieci serdecznie dziękują.
Wyrazy wdzięczności składa również Związek Polaków na Litwie oraz redakcja "Naszej Gazety". Inf. wł.

Na zdjęciu: uczestnicy kolonii przy ognisku.

NG 28 (517)