Tydzień w skrócie

Rekord

Popularność Akcji Wyborczej Polaków na Litwie spadła do rekordowo niskiego poziomu. Gdyby wybory do Sejmu RL odbyły się w lipcu, to na AWPL głosowałoby zaledwie 0,6 proc. wyborców. Polacy stanowią ponad 7 proc. ogółu mieszkańców Litwy.

Sprawa karna

Departament Bezpieczeństwa Państwowego (Sauguma) zaproponował wszcząć sprawę karną przeciwko posłowi na Sejm RL V. Đustauskasowi. Litewska bezpieka uważa, że propozycja Đustauskasa wprowadzić na Litwie porządek przy pomocy "kałasznikowych", zabijając część posłów na Sejm, demonstruje brak szacunku do instytucji państwowych i poniża godność i honor obywateli naszego kraju.

Wypłaty

Sąd Konstytucyjny Litwy zadecydował,że postanowienie rządu A. Kubiliusa o zmniejszeniu płac zarobkowych dla urzędników, polityków i sędziów nie jest zgodne z konstytucją naszego kraju, w tej części, gdzie mówi się o zmniejszeniu wypłat dla sędziów. Sędziowie sądu konstytucyjnego, których również dotyczyło to postanowienie zdecydowali powrócić do podwyższonych jeszcze przez G. Vagnoriusa płac.

NG 28 (517)