Rasa ČERGELIENË

Międzynarodowe namiętności z powodu ziemi

Konfrontacja pragnień mieszkanki rejonu możejskiego i krewnych prezydenta z USA

Działkę odmierzono mieszkance Chicago

53-letnia Dzidra Antanavičiene, która ponad 20 lat przemieszkała we wsi Ritinë, rejonu możejskiego, doznała szoku. Z dzierżawionej od państwa ziemi przy jej domu, odmierzono działkę mieszkającej na przedmieściu Chicago, 93-letniej Liudvice Adomkavičius (Adomkavičienë).

Mieszkanka Chicago jest daleką krewną prezydenta Valdasa Adamkusa. Jego ojciec i mąż L. Adomkavičienë byli kuzynami.

Prowadzący na Litwie sprawy L. Adomkavičiene 59-letni Romutis Mažunavičius powiedział, że prezydent nie ma nic wspólnego ze sporem, jaki zaistniał w Ritinë, ponieważ z krewnymi za granicą kontaktował się tylko wtedy, gdy mieszkał w Ameryce.

("Lietuvos rytas" z 9 lipca 2001 r.)

NG 28 (517)