12. rząd zaprzysiężony

We czwartek 12 lipca złożył przysięgę 12 rząd w 11 letniej historii niepodległej Litwy.

W rządzie lidera socjaldemokratów, byłego prezydenta Algirdasa Brazauskasa jest 13 ministrów. Spraw zagranicznych - Antanas Valonis, ochrony kraju - Linas Linkevičius, finansów - Dalia Grybauskaitë, gogospodarki - Petras Česna, spraw wewnętrznych - Juozas Bernatonis, sprawiedliwości - Vytautas Markevičius, komunikacji - Zigmantas Balčytis, ochrony socjalnej i pracy - Vilija Blinkevićiutë, ochrony zdrowia - Konstantinas Romualdas Dobrovolskis, kultury - Roma Dovydenienë, oswiaty i nauki - Algirdas Monkevičius, rolnictwa - Kćstutis Kristinaitis, ochrony srodowiska - Arűnas Kundrotas. 7 ministrów zachowało swe stanowiska z poprzedniego rządu Rolandasa Paksasa.

Za programem nowego rządu w Sejmie RL głosowało 81 posłów, "przeciw" było 36, a 6 parlamentarzystów wstrzymało się. Posłowie z ramienia AWPL nie uczestniczyli w głosowaniu nad programem nowego rządu.

Inf. wł.

NG 28 (517)