Dążąc do członkostwa w UE

W miniony poniedziałek w Samorządzie rejonu wileńskiego odbyło się kolejne szkolenie, zorganizowane przez Narodową Agencję Rozwoju Regionalnego (NARR) w ramach projektu "Zwiększenie zakresu informowania Polaków mieszkających w rejonie wileńskim o integracji z Unią Europejską".

Wspomniany wyżej projekt został przygotowany po ogłoszeniu badań, które pokazały, że mieszkańcy tego rejonu bodajże najmniej wiedzą o UE. Chcąc uzupełnić te braki Narodowa Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała cykl szkoleń, które mają dostarczyć mieszkańcom Ziemi Wileńskiej wiedzy o kosztach i korzyściach przystąpienia do UE, poinformować o już działających programach inwestycyjnych.

Pierwsze szkolenie w ramach tego projektu odbyło się w lutym 2001 roku, tak więc poniedziałkowe spotkanie dla wielu było pogłębieniem już posiadanej wiedzy o UE. Wykładowcy Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu - Eugeniusz Chyłek (który jest jednocześnie dyrektorem departamentu nauki Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Wsi), Benon Gaziński i Zbigniew Brodziński poruszyli takie zagadnienia, jak rozwój wsi i agroturystyka (przypomnę, że w rejonie wileńskim nie ma ani jednego gospodarstwa agroturystycznego, które należałoby do Ogólnolitewskiego Stowarzyszenia), wspomniano o wyzwaniach, jakie przed Polską i Litwą stoją na drodze integracji z UE. Wykładowcy z Polski wiele uwagi poświęcili temu, jak można przewidzieć i osiągnąć sukces realizując ten czy inny projekt.

Kolejne sześć szkoleń w ramach tego projektu (tym razem w języku litewskim) odbywać się będą od 15 sierpnia do 15 września i będą poświęcone m. in. programowi SAPARD, rozwojowi drobnego biznesu, opowiedzą o organizacjach pozarządowych, działających w UE i możliwościom młodzieży w UE. Inf. wł.

NG 28 (517)