Tysiące Litwinów mogą wyruszyć
do bogatszych krajów

Po przyjęciu do Unii Europejskiej, Litwa utraci blisko 300 tys. swych mieszkańców. Takie wstępne prognozy podają eksperci Unii Europejskiej i socjologowie naszego kraju.

Badania dowodzą, że w ciągu najbliższych trzech lat za granicę ma zamiar wyjechać na stałe blisko 2 proc. mieszkańców.

Uwzględniając, że na stałe wyjadą razem z rodzinami, wyniosłoby to około 300 tys. osób.

Dokładniejszych danych, ile osób wyjechałoby za granicę nie tylko na stałe, ale tymczasowo do pracy, powinno dostarczyć planowane przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej naukowe badanie w sprawie swobodnego przemieszczania się osób, które ma być zakończone przed początkiem października.

Badania przeprowadzone przez socjologów zarówno Unii Europejskiej, jak i Litwy, potwierdzają, że kraj utraci najbardziej aktywną zawodowo warstwę ludności.

("Lietuvos rytas" z 17 lipca 2001 r.)

NG 29 (518)