XI Pokutna Pielgrzymka z Suwałk
do Ostrej Bramy

We wtorek 24 lipca do Wilna przybyła XI Pokutna Pielgrzymka z Suwałk do Ostrej Bramy. "Jedynemu Bogu" - parafraza słów Prymasa Tysiąclecia ''Soli Deo'' (Samemu Bogu) - takie właśnie jest hasło tegorocznej pielgrzymki Suwalskiej.

Prawie 2000 pielgrzymów z Polski i innych krajów przez tydzień zmierzało ku kaplicy z cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej. Pielgrzymi ruszyli w drogę po nabożeństwie w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach. Ta parafia zwana jest także Ostrobramską.

Pątnicy w modlitwie pokonali 280 kilometrów. Trasa została podzielona na dziewięć odcinków. Granicę polsko-litewską pielgrzymka przekroczyła we wtorek w Ogrodnikach. Na Litwie pielgrzymi wędrowali m.in. przez Ejszyszki, Soleczniki, Rudaminę.

We wtorek w kaplicy Ostrobramskiej dla pątników z Polski i wilnian zostało odprawione nabożeństwo. Do domu pielgrzymi powrócą autokarami.

Na zdjęciu: XI Pokutna Pielgrzymka z Suwałk przechodzi obok cmentarza na Rossie; spotkanie pielgrzymów przed Ostrą Bramą.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 29 (518)