Powiedzieli...

Rita Miliutë, nowy dyrektor telewizji narodowej:

"Dyplomu o wyższym wykształceniu nie mam, ale znam takie słowa, jakich wy nie znacie"

Vilmanas Lugauskas, radny rady samorządowej w Jonawie, dyrektor spółki rolnej, osadzony w areszcie za współudział w napadzie:

"W naszej spółce bydło lepiej jest trzymane niż ludzie w areszcie"

Juozas Jermalavičius, działacz komunistyczny, odbywający wyrok w więzieniu za działalność antypaństwową o A. Brazauskasie:

"Teraz jak usłyszę,że jego nazywają ekskomunistą złoszczę się. Ekskomunistą może być tylko były komunista, a on im nigdy nie był"

NG 29 (518)