Na Litwie Żydów jest niewielu,
ale problemów dużo

"Na Litwie Żydów jest niewiele, ale problemów bardzo dużo"- powiedział przewodniczący Wspólnoty Żydowskiej na Litwie Simonas Alperavičius po poniedziałkowym spotkaniu z przewodniczącym Sejmu Artűrasem Paulauskasem.

Spotkanie przywódcy Sejmu z przedstawicielami Wspólnoty Żydowskiej na Litwie odbyło się przed wizytą A. Paulauskasa w USA, w czasie której jednym z najważniejszych tematów będzie właśnie sytuacja na Litwie Wspólnoty Żydowskiej.

Wczoraj omówiono problemy Żydów litewskich, kwestie dotyczące dochodzenia w sprawach karnych, związanych z ludobójstwem Żydów, zagadnienia zwrotu własności, dziedzictwa kulturowego.

Jak powiedział S. Alperavičius, problem zwrotu Żydom własności jest trudny, ale należy go rozstrzygnąć. Wielu Żydów litewskich żyje obecnie w skomplikowanych warunkach socjalnych, poprzez zwrot mienia nie tylko wspólnotom religijnym można byłoby dopomóc ludziom, jak też odbudować zabytki kultury żydowskiej. S. Alperavičius zaznaczył, że wspólnota żydowska nie pretenduje do całego posiadanego ongiś majątku.

("Lietuvos rytas" z 17 07 2001 r.)

NG 29 (518)