Arvydas LEKAVIČIUS

Rozwiązano zagadkę zniknięcia
kolekcji księdza

W Kownie ujęto przestępców, którzy sprzedawali obrazy R. Mikutavičiusa

Znaleziono kilka obrazów

Odsłonięto już tajemnicę zaginięcia dzieł sztuki z kolekcji księdza Ričardasa Mikutavičiusa.

Część kolekcji, którą zrabowali i ukryli mordercy duchownego, usiłowali sprzedać wyżsi przedstawiciele świata przestępczego Kowna.

Stało się to jasne po przeprowadzonej przedwczoraj operacji w Kownie. W jej wyniku zatrzymano kilku dobrze znanych przestępców.

Część zaginionych obrazów już odnaleziono, resztę intensywnie się poszukuje. Operacja prawdopodobnie potrwa jeszcze kilka dni.Oskarżenie w sprawie sprzedaży kolekcji zamierza się wysunąć przeciwko jednemu z hersztów gangu wiliampolskiego Vidmantasowi Gudzinskasowi, przezwisko "Guzas", członkowi tej grupy Virginijusowi Silvestravičiusowi, przezwisko "Virgelis" oraz jeszcze kilku przestępcom.

Wśród podejrzanych jest Ona Daujotienë, była żona Vladasa Beleckasa, organizatora zabójstwa R. Mikutavičiusa. Została ona zatrzymana.

("Lietuvos rytas" z 26 lipca 2001 r.)

NG 30 (519)