Tydzień w skrócie

Zdrowie

Prezydent Litwy V. Adamkus w minionym tygodniu oświadczył, że stan jego zdrowia pozwala na ponowne kandydowanie na najwyższy urząd w państwie. Tym niemniej 74 - letni polityk jak na razie nie zdecydował się czy weźmie udział w wyborach prezydenckich, które odbędą się w 2002 roku.

Wizyta

Przewodniczący Sejmu RL A. Paulauskas przebywa z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych. Przewodniczący litewskiego parlamentu w trakcie wizyty spotkał się z osobistościami amerykańskiego życia politycznego i gospodarczego.

Gość

Na Litwie z jedno- dniową wizytą oficjalną przebywał prezydent Francji J. Chirak. Francuski prezydent spotkał się z prezydentem V. Adamkusem, premierem rządu RL A. Brazauskasem, odwiedził Uniwersytet Wileński. W trakcie wizyty rozstrzygnięto los gmachu przedwojennej litewskiej ambasady w Paryżu. Francja zobowiązała się spłacić za zajmowany obecnie przez Rosjan gmach 3 mln USD.

Honory

Samorząd miasta Wilna nadał tytuł honorowego obywatela miasta słynnemu polskiemu poecie Cz. Miłoszowi.

Płatne

Sejm RL zaaprobował poprawki do ustawy o studiach wyższych. Poprawki przewidują, że opłaty za jeden semestr będą wynosić 4 minimum socjalne. Jedne minimum socjalne wynosi obecnie około 500 Lt.

NG 30 (519)