Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Antanas DOBILAS

Dyrektor generalny "Vilniaus degtine" W pierwszym półroczu br. przedsiębiorstwo poniosło straty w wysokości około 0,8-0,9 mln litów. Obrót spółki, w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, zmniejszył się o 27,5 proc. Wyniósł on 11,8 mln litów.


Valdas ADAMKUS,

prezydent, w najbliższym czasie zgłosi Sejmowi do rozpatrzenia ustawę o instytucjach publicznych. Prezydent uwzględnił sugestie STT w sprawie uzupełnienia ustawy w ten sposób, że założycielami instytucji publicznych nie mogą być osoby, których krewni lub członkowie rodziny pracują w instytucjach państwowych i samorządu lokalnego, przekazujących instytucji publicznej majątek państwowy na zasadach dzierżawy.
Linas LINKEVIČIUS,

minister ochrony kraju, dąży do tego, aby ministerstwo było szczególnie "przejrzyste". Odtąd, w celu zagwarantowania jawności transakcji o wartości milionów litów, projekty wymagań technicznych, stawianych wszystkim publicznym przetargom kupna, będą publikowane na stronie internetowej MOK (www.kam.lt). Gdy w niektórych państwach Europy Zachodniej wprowadzono tę praktykę, skorumpowanie publicznych zakupów zmniejszyło się kilkakrotnie.Artűras PAULAUSKAS,

lider socjalliberałów, jest zaniepokojony obniżającym się rankingiem partii. Popularność jej zaczęła spadać, gdy socjalliberałowie utworzyli razem z socjaldemokratami nową większość w Sejmie. Według danych sondażu, który przeprowadził "Vilmorus", na tabeli rankingu partii Nowy Związek z trzeciego miejsca przesunął się na piąte. Na socjalliberałów obecnie głosowałoby 5,3 proc. respondentów, przed miesiącem natomiast popierałoby ich 7,7 proc. mieszkańców.

("Veidas", nr 30 z 2001 r.)

NG 30 (519)