Piotr Puszklewicz

Przyjacielskie spotkanie kombatantów

22 lipca br. w Miednikach odbyło się spotkanie z kombatantami Związku Kombatantów RP przy Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Kombatanci z Wilna dotarli tam własnym mikrobusem, przy remoncie którego aktywnie fizycznie i finansowo pomogli Tadeusz Stemkowski, Witold Tatol i Józef Kropa.

Po drodze z Wilna do Miednik odwiedziliśmy razem z krakowianami groby kombatantów, jak też grób opiekuna i założyciela naszego Klubu "Wrzesień 39" Aleksandra Olenkowicza, złożyliśmy kwiaty na cmentarzu w Niemieżu.

W miednickim kościele Ojciec franciszkanin z Krakowa odprawił mszę św. za zmarłych i żyjących kombatantów. Po mszy zaproszono wszystkich do miejscowej szkoły na obiad, który ufundowali goście z Krakowa. Przemówienie powitalne wygłosił prezes Klubu Tadeusz Stempkowski. Podziękował gościom za tę tradycyjną już wizytę, za pamięć i opiekę nad kombatantami Klubu "Wrzesień 39" za przywiezione dary - odzież i pieniądze. Jan Wieromiej w swoim przemówieniu przedstawił stan osobowy i bytowy kombatantów Klubu, następnie popłynęły piosenki żołnierskie z lat II wojny światowej, kombatanci dzielili się swoimi wspomnieniami.

Po obiedzie kierownictwo krakowskich kombatantów wręczyło imienne paczki odzieżowe i pieniądze. Kombatanci Klubu "Wrzesień 39" wyrażają serdeczną wdzięczność za ten przyjacielski, opiekuńczy gest.

Sto lat naszym!

NG 31 (520)