Mer Wilna Artűras Zuokas uważa,że jest
"pożeraczem" ziem rezerwatu zamkowego

W nowych posiadłościach mera Wilna Artűrasa Zuokasa - na obszarze 22991 m kw. - znalazły się ulubione przez wilnian zielone tereny stolicy, na których już od ponad pół wieku są korty tenisowe. Te korty zakładał, rozszerzał i utrzymywał w porządku były pułkownik-lejtnant Wojska Litewskiego Juozas Purelis, który 40 lat poświęcił Wilnu i jego młodzieży, wychował duży zastęp tenisistów, członków reprezentacji kraju i mistrzów" - wczoraj powiedziała dla "Lietuvos aidas" jedna z najstarszych tenisistek Litwy Apolonija Purelienë.

("Lietuvos aidas" z 26 07 2001 r.)

NG 31 (520)