Powiedzieli...

Artűras Zuokas, mer Wilna o podwyżce cen na zimną wodę:

"Według mego rozeznania w Sztokholmie za metr sześcienny wody płaci się 6,6 Lt., a w Berlinie - jeszcze więcej, ponad 10 Lt. Więc nic dziwnego, że i w Wilnie cena wody idzie w górę"

Antanas Terleckas, prawicowy polityk:

"Nie chcę nic złego powiedzieć o K. Bobelisie, ale mnie denerwuje jego stałe siedzenie obok K. Prunskienë. No chyba że się zakochał..."

Erikas Tamaszauskas, mer Kowna:

"Nikt nieżąda, aby władza była szanowana jak bóstwo"

NG 31 (520)