Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Zigmantas Balčytis

Minister komunikacji Nieustannie maleją przewozy ładunków. W pierwszym półroczu br., w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przewóz ładunków koleją zmniejszył się o 12,4 proc., wewnętrznym transportem wodnym - o 26,4 proc. i powietrznym - o 1,5 proc.

Laima Andrikienë,

przewodnicząca Partii Ludu Ojczyzny, należy do inicjatorów partii mocnej prawicy. Przedstawiciele nie mających większych wpływów Partii Ludu Ojczyzny, Litewskiej Partii Demokratycznej, Partii Niepodległości, Litewskiej Ligi Wolności, Litewskich Narodowców, Litewskich Związków Więźniów Politycznych i Zesłańców, którzy zebrali się w końcu tygodnia, mówili o tym, że podzielona prawica polityczna powinna się jednoczyć i stać się mocną opozycją wobec zjednoczonej lewicy.


Valentinas Junokas,

szef Służby Badań Specjalnych, ciągle jeszcze zwalcza korupcję różnymi programami i strategiami. V. Junokas zapewnia, że w walce z korupcją należy wprowadzić odpowiedzialność za wykroczenia korupcyjne oraz poświęcać więcej uwagi sprawom prewencji. Jakoby służba, którą kieruje, dąży do tego, aby korupcja stała się rzeczą najbardziej ryzykowną i najmniej zyskowną. Co prawda, te dążenia zakończyły się fiaskiem.

Vytautas Kvietkauskas,

socjalliberał, całkowicie się zaplątał: jednego dnia oskarża premiera Algirdasa Brazauskasa o błędy, następnego dnia zaczyna przepraszać i usprawiedliwiać się: "W odpowiedzi na oświadczenie premiera A. Brazauskasa, pochopnie wyraziłem swe myśli w sprawie modelu prywatyzacji "Lietuvos dujos", nie uwzględniając opinii frakcji Nowego Związku".

("Veidas", nr 31 z 2001 r.)

NG 31 (520)