Gość redakcji
Udokumentować historię Brasławia

Józef Czekan urodził się w roku 1922 w Mejszulach - Racki Bór koło Brasławia nad jeziorem Dryświaty. Gimnazjum w Brasławiu zakończył tuż przed wojną w roku 1939, aby następnie w czasie zmieniających się okupacji walczyć w Związku Walki Zbrojnej , organizacji dywersyjnej "Wachlarz", a następnie w szeregach Armii Krajowej.

W składzie 23 Brasławskiej Brygady AK, w dniu 13 lipca 1944, brał udział w bitwie pod Krawczunami, pogrzebie swoich kolegów w Kalwarii, aby następnie szczęśliwie wyjść z sowieckiego okrążenia i dotrzeć znów na Brasławszczyznę.

Potem, jak i większość ludności polskiej z tamtego terenu, ruszył w ramach "repatriacji" do Polski, gdzie jedynie przez rok cieszył się swobodą, bo za działalność na szkodę okupantów Polski, sześć lat spędził w więzieniu we Wronkach koło Poznania. Ostatecznie osiadł w Kętrzynie, gdzie się ożenił również z brasławianką Zofią Kreczówną, z którą doczekał się trzech córek i siedmiu wnuków.

Przybył do Wilna, aby odwiedzić miejsce boju w Krawczunach, ale też zrobić rozeznanie co do możliwości wydania w Wilnie dalszego ciągu historii Brasławia od roku 1914 do roku 2000. Wcześniejsza bowiem została zawarta w wydanej przed wojną książce Ottona Hedemanna "Historia powiatu brasławskiego do roku 1914".

Daleko idące zaawansowanie prac przygotowawczych jest dowodem, że dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu pana Józefa Czekana, nowoczesna historia jeszcze jednej cząstki Kresów zostanie również udokumentowana, czego z całego serca życzymy.

Na zdjęciu: Józef Czekan.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 32 (521)