Irena Tarasewicz

Lato w pracowni komputerowej

Lato, okres urlopów, każdy stara się wykorzystać je jak najefektywniej, odetchnąć od monotonnej szarości dnia codziennego, odprężyć się na łonie przyrody.

Natomiast dla trzynastoosobowej grupy z Wileńszczyzny trzytygodniowy kurs (od 25 czerwca do 13 lipca) stał się etapem do zapoznania się z postępem techniki komputerowej, a właściwie nauka pracy z komputerem.

W roli organizatora kursu już od wielu lat występuje Fundacja Rozwoju Gospodarki i Kultury na Litwie, która na zasadzie umowy z Akademią Techniczno - Rolniczą w Bydgoszczy oferuje dwusemestrowe studia z informatyki. Uczestnicy kursu po raz pierwszy spotkali się w wigilię św. Jana w Domu Polskim, skąd rano następnego dnia wyruszyli jako przyszli studenci do Polski, by po jedenastu godzinach samochodowej podróży być już na przedmieściu Bydgoszczy, w Fordonie, w Domu Studenta. Przybyszów z kolacją czekała uprzejma gospodyni Barku TOT p. Barbara Biesiada - Pietrzak, która zatroszczyła się o posiłki. W poniedziałek wg planu rano przed studentami swe drzwi otworzyła Akademia Rolniczo - Techniczna im. J.J. Śniadeckich (Wydział Matematyki i Fizyki), gdzie nas powitało grono wykładowców p. Antoni Bukaluk - kierownik studiów; p. Andrzej Musielak; p. Adam Wituski, p. Grzegorz Pietrzak; panie Irena Urbanowicz i Maria Sienocka.

Zajęcia, które trwały od 8 rano do 16-tej po południu (z przerwami na posiłki) szybko wciągnęły w rytm pracy i osoby trochę obeznane z obsługą komputera i te, które po raz pierwszy włączyły tę myślącą maszynę.

Trzy tygodnie nauki i stałego "obcowania z komputerem" szybko minęły. Ostatnie dni zajęć były sprawdzianem naszej wiedzy z wykładanych przedmiotów. Drugi semestr na uczestników studiów informatyki czeka zimą, na przełomie stycznia i lutego.

Zanim to się stanie, na początku nowego roku akademickiego Akademia Techniczno - Rolnicza będzie obchodziła swe 50 lecie.

Z okazji tak pięknego jubileuszu uczestnicy studiów podyplomowych z informatykiżyczą wykładowcom dużo pomyślności i sukcesów w pracy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, byśmy mogli odbyć te studia, a szczególnie wykładowcom Wydziału Matematyki i Fizyki za przekazaną wiedzę oraz za cierpliwość i wyrozumiałość dla początkujących użytkowników komputera.

NG 32 (521)