Powiedzieli...

Algis Skardţius, wicemarszałek Sejmu RL z ramienia Związku Socjalliberałów:

"Lepiej mieć sekretarkę, niż ubikację. Można przecież korzystać ze wspólnej ubikacji"

Gintautas Babravičius, członek zarządu Związku Liberałów:

"Jestem przeciwnikiem, by z kielichem w ręku omawiać poważne sprawy"

Kazimieras Starkevičius, konserwatysta:

"Litewscy rolnicy nie mogą pracować jak Sejm: przedłużać wiosenną sesję do jesieni"

Justinas Karosas, poseł na Sejm RL z ramienia socjaldemokratycznej partii o zainteresowaniach prezydenta V. Adamkusa ochroną przyrody:

"Nie musimy być poganami. Te czasy minęły. Czy człowiek powinien służyć drzewu, czy drzewo człowiekowi? Myślę,że odpowiedź może być jedna - przyroda powinna służyć człowiekowi"

NG 32 (521)