Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Valdasa Tutkusa,

pułkownika, dotychczasowego przedstawiciela wojskowego Litwy przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej, prezydent Valdas Adamkus mianował głównodowodzącym sił polowych Wojska Litewskiego. 40-letni V. Tutkus uczył się w Wyższej Szkole Dowódców Piechoty w Taszkencie, w Moskiewskiej Akademii Wojskowej im. M. Frunze, w College Obrony NATO w Rzymie. Dowódca sił polowych jest jednocześnie zastępcą głównodowodzącego Wojska Litewskiego.Valerijonas Valickas,

dyrektor Departamentu Ceł, otrzymał poparcie premiera Algirdasa Brazauskasa w zakresie reorganizacji zbyt zbiurokratyzowanego systemu celnego, w którym spośród około 3 tys. pracowników jedną trzecią stanowi personel administracyjny. Niedawno kierownicy terytorialnych urzędów celnych wystąpili przeciwko szefowi urzędu ceł, który zapoczątkował zmiany, i publicznie wzywali do usunięcia go.

Raműnas Karbauskis,

lider Partii Chłopskiej, uważa, że prawa rynkowe nie mogą być stosowane w rolnictwie litewskim. W związku z tym, że pięknie obrodziły pszenica iżyto, na Litwie powstay nadwyżki zboża, więc odpowiednio spadły ceny na rynku zbożowym. Oburzony tym R. Karbauskis domagał się, aby rząd ustalił takie ceny zboża, jakich chcą rolnicy. W Sejmie zaczął on skupiać wokół siebie grupę zwolenników.Wiktor Uspaskich

U członków sejmowej frakcji liberałów Raimundasa Šukysa i Romanasa Sedlickasa budzi podejrzenie to, czy zgodna z prawem jest działalność przewodniczącego sejmowego Komitetu Ekonomicznego Wiktora Uspaskich. Proponują oni utworzenie parlamentarnej komisji badawczej, która wyjaśniłaby, czy W. Uspaskich zgodnie z prawem ukształtował komisję, która bada i ocenia działalność Funduszu Majątku Państwowego i Funduszu Drogowego. Wśród zaangażowanych przez komisję 14 ekspertów są tacy, którzy "siedzieli".

("Veidas", nr 33 z 2001 r.)

NG 32 (521)