Festyn kultur trzech regionów

Nie bacząc na wiele problemów, które trzeba było rozwiązywać praktycznie aż do otwarcia kurtyny, II Festyn Polskiej Pieśni w Visaginasie odbył się ku radości uczestników i gości oraz ku chwale jego organizatorów.

Krystyna Gotowska, prezes Visagińskiego Oddziału Związku, jako inicjator i główny organizator może uczciwie zapisać na swoje konto jeszcze jeden dobry uczynek - drugi rok z rzędu doszło do przyjacielskiego spotkania zespołów i ludzi z trzech regionów Litwy, gdzie decydujący bądź znaczący udział ma lub miała przed laty kultura polska - Ziemi Smołweńskiej, Wileńskiej i Kowieńskiej.

Odległości od Wilna i Kowna pociągające za sobą znaczne rozchody na dojazdy sprawiły, że nie przybyło wiele zespołów, jednak serdeczna i bezpośrednia atmosfera, możliwość zaprezentowania pełnego własnego programu, z nadmiarem nadrobiły te niewykorzystane liczbowo możliwości.
Wielkie więc brawa kierownikom i członkom zespołów "Tumielanki", "Canta Kovnensis" i "Rudomianki", którzy w oczekiwaniu na dołączenie kolejnych zespołów, czynem niosą pomoc w odrodzeniu tradycji polskiej na Ziemi Smołweńskiej.

Można jedynie ubolewać, że mimo posiadanych środków i szerokich możliwości, awepelowcy, rządzący w rejonach wileńskim, solecznickim i święciańskim są nie tylko obojętni na tak ważne inicjatywy społeczne, a wręcz utrudniają polskim zespołom wyjazdy na Festyn.

Pozdrowienia zebranym przekazał mer m. Visaginasa, a osobiście pozdrowili uczestniczący w Festynie wiceprezes Związku Antonina Połtawiec oraz Konsul Generalny RP M. Jackiewicz.

Gościnnie na Festynie wystąpił również miejscowy rosyjski zespół "Sudaruszka".

A więc do spotkania za rok, na które już dziś zapraszają jego organizatorzy.

Fot. Antonina Połtawiec

NG 32 (521)