W przeddzień roku szkolnego 2001 - 2002

Jak jeden dzień minęły letnie ferie i 1 września dzwonek szkolny obwieści o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2001 - 2002, pierwszego roku szkolnego w trzecim tysiącleciu.

W tym roku szkolnym na Litwie po raz pierwszy próg szkoły przekroczy 42 tys. pierwszoklasistów, w tej liczbie, 1600 pierwszaków rozpocznie naukę w języku polskim. Przewiduje się, że ogółem w roku szkolnym 2001 - 2002 na Litwie naukę powinno rozpocząć 587 tys. uczniów, w tej liczbie w szkołach z polskim językiem wykładowym prawie 23 tys. Jak wynika ze wstępnych danych, rozpoczynający się rok szkolny będzie kolejnym rokiem, kiedy liczba uczniów w szkołach z polskim językiem wykładowym będzie większa, niż w roku poprzednim.

Niełatwa sytuacja gospodarcza Litwy oraz opieszałość samorządów spowodowały, że pedagogom w niektórych rejonach (telszewskim, szyłuckim, joniskim i solecznickim), dotychczas nie wypłacono wynagrodzeń za letnie urlopy.

W tym roku rząd Litwy otrzymał 80 mln Lt pożyczki od Banku Światowego na renowację placówek oświaty. Środki te zostały podzielone pomiędzy samorządami. W Wilnie 10 mln Lt zostało podzielonych pomiędzy 10 stołecznymi szkołami, w tej liczbie środki na renowację otrzymała jedna szkoła polska - im. Wł. Syrokomli. W rejonie wileńskim pieniądze z pożyczki przeznaczono na remonty szkół w Niemenczynie i Rudominie.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 33 (522)