Tadas IGNATAVIČIUS

Badacze historii nie obawiają
się przyszłych skandali

W przededniu rocznicy tajnego paktu Mołotow-Ribbentrop, Międzynarodowa Komisja Oceny Przestępstw Nazistowskiego i Sowieckiego Okupacyjnego Reżimów na Litwie, opublikowała wyniki obszernych badań tego okresu.

Jest to już trzecia zakończona praca, działającej na zasadach społecznych międzynarodowej komisji, której przewodniczy sygnatariusz Aktu 11 Marca Emanuelis Zingeris.

Komisja już opublikowała wnioski badań o eksterminacji rosyjskich jeńców wojennych i likwidacji wojska litewskiego w latach 1940-1941.

We wrześniu, w ramach obchodów 60-lecia początku holocaustu na Litwie, zapowiedziano podanie do wiadomości społeczeństwu wyników jeszcze kilku przeprowadzonych badań, w tym o udziale batalionów policji litewskiej w holocauście.

Zdaniem E. Zingerisa, wnioski mogą być bolesne dla Litwy i nawet spowodować skandal.

("Lietuvos rytas" z 23 082001 r.)

NG 33 (522)