Tydzień w skrócie

Rocznica

23 sierpnia na Litwie obchodzono 62 rocznicę paktu Ribbentrop - Mołotow, na skutek którego Litwa znalazła się w sowieckiej strefie wpływów i na kilka dziesięcioleci straciła swą niepodległość. Dzień ten nazywany jest "Dniem czarnej wstęgi". Tego dnia prezydent V. Adamkus odznaczył pięciu(dwóch pośmiertnie) bojowników o niepodległość kraju nagrodami państwowymi.

Ceny

Rząd RL na okres sześciu miesięcy ustalił minimalne ceny skupu ziarna. Za tonę pszenicy pierwszej klasy - 390 Lt, drugiej klasy - 380 Lt, żyta - 340 Lt, gryki - 670 Lt. Rolnicy w powiecie mariampolskim przerwali prace polne i rozpoczęli akcję protestu przeciwko, ich zdaniem, zbyt niskich cen skupu.

Dopłacą

Rząd postanowił wypłacać specjalne dodatki do wypłat naczelnikom powiatów. Naczelnicy powiatów wileńskiego, kowieńskiego, kłajpedzkiego, poniewieskiego, szawelskiego i uciańskiego dostaną dodatki w wysokości 50 proc. od wypłaty, a naczelnicy powiatów olickiego, mariampolskiego, tauroskiego i telszewskiego - po 40 proc. Wypłata naczelnika powiatu bez tych dodatków wynosi 3465 Lt.

Ofiarował

Amerykański przedsiębiorca litewskiego pochodzenia J. Kazickas ofiarował na odbudowę wileńskiego Zamku Dolnego 100 tys. Lt.

NG 33 (522)