Uroczystości w rocznicę Bitwy Niemeńskiej

Pojednanie bez Litwinów

19 sierpnia w położonych przy granicy polsko - litewskiej Berżnikach odbyły się uroczystości związane z 81. rocznicą Bitwy Niemeńskiej. Głównym punktem było odsłonięcie i poświęcenie pomnika ku czci Polaków i Litwinów poległych w Boju Sejneńskim w 1920 roku.

W uroczystościach, które odbyły się na miesiąc przed faktyczną rocznicą walk, wzięli udział liczni przedstawiciele polskich władz: oprócz premiera, ministra Przewoźnika, Jacka Taylora, szefa Urzędu ds. Kombatantów oraz Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na Obczyźnie, wojewoda podlaski wraz z dwoma zastępcami, marszałek Sejmiku i władze samorządowe.

- Żałuję, że nie przybyli przedstawiciele władz Republiki Litewskiej - mówi ks. Stefan Dmoch, proboszcz z Berżnik, gospodarz cmentarza, na którym spoczną szczątki ofiar wojny z 1920 roku - Wiosną tego roku z konsulem Republiki Litwy ustalałem wszystkie szczegóły związane z uroczystościami. Przed miesiącem dowiedziałem się, że Litwini do Berżnik nie przyjadą. Szkoda. W tej sytuacji sami złożymy wieńce i wiązanki kwiatów, zapalimy symboliczne znicze pojednania na grobach ofiar tamtej wojny.

Na podstawie informacji R. Mackiewicza "Kuriera porannego" i "Gazety współczesnej".

Fot. Andrzej Kucharski

NG 33 (522)