Władze będą się starały nie
spowodować szoku socjalnego

Dążąc do wprowadzenia obowiązujących w Unii Europejskiej norm prawnych, rząd zaakceptował projekt ustawy o akcyzach, w którym przewiduje się, że od połowy roku przyszłego zostaną podniesione taryfy na alkohol, przetworzony tytoń i paliwa.

Podnoszenie taryf akcyzowych minister finansów Dalia Grybauskaitë określiła jako najważniejsze posunięcie w dziedzinie polityki podatkowej, porównując to z zamknięciem Ignalińskiej Elektrowni Atomowej.

Jak powiedziała minister, w celu uniknięcia szoku socjalnego, w przyszłym roku akcyzy będą wzrastały tylko o jedną trzecią potrzebnej wysokości, jaka powinna być zgodnie z wymaganiami prawnymi UE.

("Lietuvos rytas" z 23 sierpnia 2001 r.)

NG 33 (522)