Początek roku szkolnego w szkołach polskich

Uroczyście, w świątecznym nastroju nowy rok szkolny rozpoczęto w szkołach z polskim językiem nauczania.

Szkoła początkowa "Żalakalnio" w Nowej Wilni z polskim językiem nauczania po raz czwarty otworzyła swe podwoje pierwszakom. Do szkoły w tym roku przyszło 225 uczni, o które dba 17 nauczycieli. Większość wychowanków szkoły "Żalakalnio" kontynuuje naukę w Szkołe Średniej im. I. J. Kraszewskiego. Pierwszacy otrzymali w darze od państwa polskiego za pośrednictwem "Polskiej Macierzy Szkolnej" tornistry z kompletem wyposażenia pierwszaka, zresztą jak i pierwszacy we wszystkich innych szkołach polskich na Litwie.


Pierwszy Dzwonek w "Syrokomlówce" i ...

3 września br. w Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Tego roku było to święto szczególnie radosne, gdyż szkoła (jako jedyna z polskich placówek oświatowych w Wilnie) otrzymała od władz miasta 1,5 mln Lt na gruntowną renowację i remont budynku. Wstawiono plastykowe okna, położono nowy dach, odnowiono toalety.

Uroczystą inaugurację roku szkolnego rozpoczęła maturzystka szkoły, laureatka tegorocznego Światowego Festiwalu Poezji im. Marii Konopnickiej, Anna Stanulewicz. Zebranych rozbawił występ Fizi Pończoszanki i jej kolegów z klasy - dziecięcego teatrzyku, działającego w szkole.

Tradycyjnie głos zabrała administracja szkoły oraz goście.Wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie p. Waldemar Mularczyk i członek rady miasta Wilna p. Fryk. Ten ostatni przekazał gronu pedagogicznemu i uczniom osobiste pozdrowienia i życzenia na rok szkolny od mera A. Zuokasa.

W tym roku szeregi uczniów "Syrokomlówki" zwiększyły się o 90-ciu pierwszaków. Nie wszyscy oni, z braku miejsca, będą uczyć się w szkole, niektóre klasy rok szkolny spędzą w wynajmowanych pomieszczeniach przedszkoli wileńskich.

Tego roku mija 12 lat, odkąd patronem szkoły jest Władysław Syrokomla. Do tego czasu szkoła nosiła nazwę Szkoła Średnia Nr 19.

Małgorzata Kozicz


... w rejonie trockim

W świątecznym nastroju, mimo niełatwej sytuacji gospodarczej w rejonie, rozpoczęli nowy rok szkolny 2001 - 2002 uczniowie i nauczyciele szkół polskich w rejonie trockim. W tym roku, w odróżnieniu od Wilna, rok szkolny rozpoczęto tu 3 września, w poniedziałek.

O stanie szkolnictwa polskiego w nowym roku szkolnym, w tym rejonie Czytelnikom "Naszej Gazety" opowiedział starszy specjalista Trockiego Rejonowego Wydziału Oświaty Teodor Linkiewicz.

Jak na razie nie jest wiadoma dokładna liczba uczniów, zarówno ta ogólna we wszystkich pionach i wszystkich placówkach oświatowych, jak również i liczba pierwszaków, w szkołach i klasach z polskim językiem wykładowym. W te pierwsze dni września możliwe są przesunięcia w tą lub inną stronę, więc dokładne dane będą wiadome dopiero w połowie miesiąca. W przybliżeniu szacuje się, że pierwszaków, którzy podjęli naukę w języku polskim w tym roku, będzie w granicach 80 - 90 osób.

Szkoła polska w rejonie trockim jest zmuszona do ostrej konkurencji ze szkołą z litewskim językiem wykładowym.

"Walczy się" dosłownie o każdego ucznia. Dla szkół litewskich, dodatkowym atutem "zwabiania" pierwszaków, a ściślej mówiąc ich rodziców, jest tak zwany "koszyczek ucznia". Jego zasada polega na tym, że im więcej dzieci uczęszcza do tej lub innej szkoły, tym więcej dla niej pieniędzy będzie przydzielone.

W przypadku, gdy szkoła nie nabiera odpowiedniej liczby uczni to jej ranga zostaje obniżona, a taką placówkę oświatową w ogóle zamyka się lub łączy z inną. Jak wiadomo na Wileńszczyźnie taki proceder przez litewskie władze oświatowe jest bardzo chętnie stosowany w stosunku do szkół z polskim językiem wykładowym. Tak więc, los polskich szkół w znacznej mierze zależy od świadomości rodziców; posyłając dziecko do polskiej szkoły decydują o jej przetrwaniu.

Do końca nie było wiadomo, czy uda się zebrać pierwszą klasę polską w Rudziskiej litewsko - polsko - rosyjskiej szkole średniej. Aby ją otworzyć brakowało niezbędnej liczby pierwszaków. Największą polską klasę w tym roku udało się skompletować w Landwarowie. Według nie ostatecznych danych będzie ona składała się z 19 uczni. Mimo niełatwych perypetii, o jakich pisała "Nasza Gazeta", rodzice zdecydowali się wysłać do klasy pierwszej 10 dzieciaków, ale to są dane również jak na razie nie ostateczne. 5 uczni powinna w tym roku doczekać się Szkoła Podstawowa w Szklarach. Również przewiduje się, że uda się utworzyć pierwszą polską klasę w Starych Trokach. Niejasna sytuacja pozostaje w Rykontach, Świętnikach i Międzyrzeczu.

W tym roku z pożyczki zaciągniętej przez litewski rząd w Banku Światowym oraz ze środków samorządowych remontuje się gmach polsko - rosyjskiej Szkoły Średniej w Trokach. Za te pieniądze zostanie odremontowany, "chronicznie" przeciekający dach, zostaną uporządkowane sanitariaty. Jesienią tego roku, nieco później niż przewidywano, ma ruszyć budowa dobudówki do polskiej Szkoły Średniej w Landwarowie. Budowa będzie prowadzona ześrodków Państwa Polskiego i Samorządu Rejonu Trockiego.

Ten rok szkolny będzie szczególnym rokiem dla państwa Hanny i Romualda Grzybowskich. Pan Romuald, który przedtem pracował w Landwarowskiej Szkole, rozpoczął rok szkolny na stanowisku dyrektora polskiej Szkoły Podstawowej w Starych Trokach. Natomiast pani Hanna w ciągu tego roku szkolnego będzie pełniła obowiązki dyrektora podstawówki w Szklarach.

Robert Mickiewicz

Na zdjęciach: pierwsza klasa w szkole początkowej "Żalakalnio", rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli.

Fot. Waldemar Dowejko, Bronisława Kondratowicz

NG 34 (523)