Nr 34 (523) 6 - 12 wreśnia

Początek roku szkolnego w szkołach polskich


W numerze: