Litwacy są wierni tradycjom swych praojców

Wczoraj w Ratuszu Wileńskim rozpoczął się pierwszy światowy kongres Litwaków - Żydów pochodzących z Litwy. Przybyło 300 delegatów z 12 państw świata.

Uczestnicy kongresu minutą ciszy uczcili pamięć ponad 200 tys. Żydów litewskich, którzy padli ofiarą ludobójstwa, podczas okupacji nazistowskiej w latach drugiej wojny światowej.

"Litwacy - to nie jest pojęcie geograficzne, ale całokształt duchowy. Jest to samoświadomość narodowa, zachowane tradycje, duchowość praojców. Nasz kraj od dawna słynął jako unikalne centrum religijne i kulturalne Żydów, a Wilno nazywano Jerozolimą litewską" -mówił wczoraj przewodniczący Wspólnoty Żydowskiej na Litwie Simonas Alperavičius.

Przypomniano, że wspólnota żydowska na Litwie dała ludzkości osobowości o światowej sławie.

("Lietuvos rytas" z 25 08 2001 r.)

NG 34 (523)