Litwa zmieni pogląd na własność,
którą posiadali Żydzi

Litwa będzie rozważała, jak zmienić ustawy, powodujące prawnicze dwuznaczności w sprawie zwrotu majątku żydowskim wspólnotom religijnym.

Wczoraj w tej sprawie porozumieli się przewodniczący Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucji Naphtalis Lavie i premier Algirdas Brazauskas.

N. Lavie powiedział, że podczas spotkania z premierem omówiono zasady zwrotu własności żydowskiej: "Przybyliśmy nie po to, aby odebrać komuś budynek, który 60 lat temu należał do wspólnoty żydowskiej, dlatego należy znaleźć rozwiązanie, jak skompensować obecnym właścicielom utratę budynków, do których pretendują Żydzi".

N. Lavie zapewnił, że po odzyskaniu przynależnych budynków, wspólnota żydowska potrafiłaby je utrzymać.

Zgodnie z ustawami litewskimi, majątek wspólnot religijnych jest już zwracany od kilku lat, Żydom zwrócono 28 synagog.

Jednakże litewski ambasador do poruczeń specjalnych Alfonsas Eidintas podkreślił, że podczas spotkania zarysowała się sprzeczność ustaw litewskich, gdy mała wspólnota religijna może odzyskać majątek, który do niej należał, natomiast wielka wspólnota żydowska, do której należy większość Żydów litewskich nie może nic odzyskać.

"Podczas spotkania u premiera podkreślono, że nabyty w ciągu wieków przez Żydów majątek powinien należeć do Żydów, nie mamy żadnego moralnego prawa, aby dysponować majątkiem żydowskim" - powiedział A. Eidintas.

("Lietuvos rytas" z 28 08 2001 r.)

NG 34 (523)