Wioleta Salwińska

Dzwony dla Litwy

W niedzielę o godz. 18.00 przy kościele św.Teresy w Wilnie zostały wyświęcone dzwony, odlane przez słynną w całym świecie firmę Grassmayerów,ufundowane przez Jego Ekscelencję Ambasadora Austrii na Litwie dr. Floriana Hauga. Dzwony wyświęcił Jego Eminencja Arcybiskup Metropolita Wileński Kardynał Audrys Juozas Bačkis.

"Dzwony dla Litwy świetny pomysł!" - tak przed półtora roku wykrzyknął arcybiskup wiedeński kardynał Cristopher Schtonborn, po tym, jak przedstawiono mu pomysł sprezentowania Litwie dzwonów, odlanych za środki zebrane we wszystkich dziewięciu diecezjach Austrii. Jego poparcie było pierwszym ważnym krokiem w kierunku realizacji tego projektu.

"Po roku, po wielu telefonach, rozmowach i listach, uwierzyłem w powodzenie i ośmielony zacząłem marzyć o współbrzmieniu trzech dzwonów. Poza diecezjami, poprosiłem o przyłączenie się do akcji również klasztory. I wreszcie, jak zawsze, gdy chodzi o ważne sprawy, projekt poparły również władze Salzburga.

Ten pomysł zrodził się bardzo dawno, podczas spaceru po Wilnie, tym pięknym mieście Europy Środkowej. Dlaczego nie słychać dzwonów" Przecież to jest bardzo charakterystyczne dla wspaniałych barokowych i rokokowych kościołów. To miasto śpiewa i rozbrzmiewa swoimi fasadami i setką wież, pozostaje więc uzupełnić to akustycznie! Ta oraz inne moje myśli, jako osoby wierzącej (chociaż co prawda, luteranina) przekonały moich rodaków w Austrii.

Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim, którzy poparli projekt i przyczynili się do jego realizacji. Szczególne podziękowania kieruję do duchowieństwa oraz osób świeckich archidiecezji wileńskiej.

Słyszałem, jak mówiono, iż brzmienie dzwonów nie pozwala rozpanoszyć się chorobom i uodparnia ludzi. Innymi słowy, te dzwony powinny dodatnio wpływać na statystykę zdrowotną miasta. Tak czy inaczej, jestem pewien, że będą one zachęcać, by skupić się przynajmniej na chwilę i zastanowić nad sensem życia.

Myślę, że ta inicjatywa jest najważniejszym i najbardziej uduchowionym moim dokonaniem w ciągu tych czterech bogatych w piękne i cenne wrażenia lat, spędzonych na Litwie.

Zu Maria Geburt fliegen die Schwalben furt - W Dniu Narodzenia Maryi odlatują jaskółki - głosi austriacka mądrość ludowa. Nie naruszając tego porządku, wraz ze stadami jaskółek, spóźniony o trzy dni, również opuszczam ten kraj - mając przed oczyma obrazy Wilna z wieloma wieżyczkami, brzmienie dzwonów w uszach i ludzi w sercu" - tak o nowych wileńskich dzwonach mówił ambasador dr Florian Haug.

Z historii dzwonów

Soli Deo Gloria - Ku Chwale Jedynego Boga - wymawia za każdym razem odlewnik przed wlaniem stopu gorącej miedzi i cyny do formy nowego dzwonu.

Jak głosi ulotka informacyjna, którą można było nabyć przy kościele Św. Teresy w Wilnie przed rozpoczęciem uroczystości poswięcenia dzwonów, w roku l599 w Tyrolu, Bartlme Grassmayr odlał pierwszy dzwon. Już cztery stulecia w odlewni Grassmayerów są one odlewane dla całego świata. Tajemnicę odlewania dzwonów przekazuje ojciec synowi z pokolenia na pokolenie. Każde pokolenie stara się wnieść swój wkład w dzieło doskonalenia odlewania oraz brzmienia dzwonów. 400 lat doświadczeń, historii i tradycji! Prawie w stu państwach rozbrzmiewają dzwony Grassmayerów na chwałę Pana i radość ludzi.

Gliniane formy na dzwony są wyrabiane według starych tradycji. Największy dzwon odlany w odlewni Grassmayerów waży dziesięć ton i dzwoni w Tyrolu, ogłaszając pokój.

20 07 2001, w piątek, przedstawiciele I4 pokolenia rodziny Grassmayerów odleli trzy dzwony dla dzwonnicy kościoła św. Teresy w Wilnie. Waga dzwonów: 760, 475 oraz 250 kg. Największy jest na cześć Najświętszej Maryi Panny, średni - św. Leopolda, najmniejszy - św. Kazimierza.

Dzwony pojawiły się w Europie Zachodniej - w VI-VII w. Podczas nabożeństw zaczęto bić w dzwony z rozporządzenia papieża Sabiniusza (604-606). Dzwonom od najdawniejszych czasów są nadawane imiona. Papież Jan XIll w roku 968 wyświęcił dzwon dla Rzymu i nadał mu imię ludzkie: "Jan". Później dzwonom zaczęto nadawać również symboliczne nazwy: "Trąbka Boża", "Łaska Boża", "Hosanna".

Największy dzwon CAR-KOŁOKOŁ znajduje się w Moskwie - waży około 200 ton, ma 586 cm wysokości, odlany został około 1653 r. Inny bardzo duży dzwon, ważący 115 ton, rozbrzmiewa w Pekinie. Największy dzwon w Europie Zachodniej, ważący 25 ton, znajduje się w katedrze w Kolonii. Dzwon w bazylice św. Piotra w Rzymie waży 15,7 ton.

Dzwony są odlewane z brązu, czasem z dodatkami srebra i złota, rzadziej stali.

Każdy dzwon-to instrument muzyczny, z którego można wydobyć około 50 różnych dźwięków, tajemnica kryje się w formie. Dzwon - to symbol związku między ziemią i niebem, nawołujący do pozostawienia na chwilę codziennych trosk i poświęcenia czasu na modlitwę, skupienie. Również dzisiaj dzwony zapraszają na mszę, na modlitwę Anioł Pański, odprowadzają zmarłych do wieczności.

Wyświęcone dzwony zostaną zawieszone w dzwonnicy kościoła św. Teresy w Wilnie już w październiku bieżącego roku.

NG 35 (524)