Nr 35 (524) 13 - 19 wreśnia

Uroczystość ustawienia krzyża w Rubnie


W numerze: