Wyświęcenie kaplicy i szkoły
w Zameczku (Pilaitë)

W sobotę 8 września, w Wilnie w dzielnicy Pilaitë została wyświęcona nowa litewska Szkoła Średnia im. M.Maţvydasa.

W uroczystości tej wzięli udział uczniowie tej szkoły oraz ich rodzice. Szkołę wyświęcił Jego Eminencja Arcybiskup Metropolita Wileński Kardynał Audris Juozas Bačkis. Uczniowie starszych klas spotkali go chlebem i solą przy centralnym wejściu, natomiast dzieci z klas początkowych pod muzykę i śpiew szkolnego chóru wykonały kilka tańców.

Następnie procesja udała się do nowej, nie opodal szkoły wybudowanej kaplicy, gdzie Kardynałowi Audrisowi Juozasowi Bačkisowi zastał wręczony symboliczny klucz od drzwi wejściowych. Po przemówieniu do licznie zebranych wiernych, Kardynał wyświęcił kaplicę i rozpoczął mszę świętą. ( Patronem parafii i nowo wybudowanej kaplicy w wileńskiej dzielnicy Pilaitë jest św. Józef).

Na zdjęciu: Kardynał Audris Juozas Bačkis przy nowo wyświęconej kaplicy.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 35 (524)